Hallitus 2024

Jesse

Jesse Takamaa

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja ohjaa hallituksen toimintaa. Hän valvoo yhdistyksen toiminnan lainmukaisuutta sekä jäsentenedunmukaisuutta.

Puheenjohtaja edustaa yhdistystä ja hoitaa suhteita yhdistyksestä ulospäin.

Juhani

Juhani Jokinen

Varapuheenjohtaja

Sijaistaa hallituksen puheenjohtajaa tämän estyessä.

Ville

Ville Takkinen

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja huolehtii yhdistyksen raha-asioista ja omaisuudesta. Hän on läheisesti mukana yhdistyksen varainkeruussa, sekä valvoo hyväksytyn talousarvion toteutumista.

Jaakko

Jaakko Sirén

Sihteeri

Sihteeri kirjoittaa ja arkistoi yhdistyksen pöytäkirjat ja ylläpitää jäsenrekisteriä. Sihteeri yhdessä rahastonhoitajan kanssa ylläpitää yhdistyksen kirjanpitoa.

Aatu

Aatu Veteläsuo

Korttivastaava

Korttivastaava hallitsee yhdistyksen kortteja ja hoitaa näiden myynnin sekä markkinoinnin.

Hänellä on myös yhteistilauksien järjestämisen päävastuu.

Mikael

Mikael Mattila

TIEDOTTAJA

Tiedottaja välittää hallituksen päätökset jäsenistön tietoon sekä tiedottaa tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Tiedottaja edistää ja ylläpitää yhdistyksen suhteita niin sisäisiin kuin ulkopuolisiin toimijoihin.

Duel Masters Cocco Lupia

Otto Laitinen

Tapahtumavastaava

Varmistaa yhdistyksen tapahtumien sujuvan järjestämisen sekä ohjaa paikallisia tapahtumavastaavia.


Toimihenkilöt 2023

Duel Masters Cocco Lupia

Tuomo Jussila

Pakka-arkistoija

Arkistovastaava pitää yllä yhdistyksen pakka-arkistoa, joka koostuu pääosin jäsenistön jakamista pakkakuvista.

Aatu

Aatu Veteläsuo

Graafikko

Tuottaa erilaista graafista sisältöä yhdistykselle.

Duel Masters Cocco Lupia

Kim Söderling

OCG-vastaava

Huolehtii OCG:n asemasta yhteisössämme.

Jaakko

Jaakko Sirén

VERKKOSIVUVASTAAVA

Huolehtii yhdistyksen nettisivujen päivittämisestä.


Aikaisemmat toimikaudet

Hallitus 2023

Puheenjohtaja - Oscar Kivikoski
Varapuheenjohtaja - Jesse Takamaa
Rahastonhoitaja - Ville Takkinen
Sihteeri - Jaakko Sirén
Korttivastaava - Aatu Veteläsuo
Tiedottaja - Mikael Mattila
Tapahtumavastaava - Juhani Jokinen
Harjoittelija - Otto Laitinen

Toimihenkilöt 2023

OCG-vastaava - Kim Söderling
Pakka-arkistovastaava - Tuomo Jussila
Graafikko - Juuso Leino

Hallitus 2022

Puheenjohtaja - Oscar Kivikoski
Varapuheenjohtaja - Juuso Leino
2. Varapuheenjohtaja - Jesse Takamaa
Rahastonhoitaja - Ville Takkinen
Sihteeri - Jaakko Sirén
Tapahtumavastaava - Ilkka Westerlund
Korttivastaava - Aatu Veteläsuo
Tiedottaja - Eino Seikkula
Kansainvälisyysvastaava - Mikael Mattila

Toimihenkilöt 2022

OCG-vastaava - Kim Söderling
Pakka-arkistovastaava - Tuomo Jussila
Tre:n tapahtumavastaava - Mikael Mattila
Sisällöntuottaja - Ville Ilmonen

Hallitus 2021

Puheenjohtaja - Lauri Peuhkurinen
Varapuheenjohtaja - Ilkka Westerlund
Rahastonhoitaja - Ville Takkinen
Sihteeri - Jaakko Sirén
Pelivastaava - Oscar Kivikoski
Korttivastaava - Lauri Koriseva
Tiedottaja - Jesse Takamaa

Toimihenkilöt 2021

Discord-vastaava - Teemu Esama
Graafikko - Juuso Leino
Graafinen sisällöntuottaja - Aatu Veteläsuo
Pakka-arkistovastaava - Tuomo Jussila

Hallitus 2020

Puheenjohtaja - Lauri Peuhkurinen
Varapuheenjohtaja - Ilkka Westerlund
Rahastonhoitaja - Ville Takkinen
Sihteeri - Jaakko Sirén
Pelivastaava - Oscar Kivikoski
Korttivastaava - Lauri Koriseva
Tiedottaja - Jesse Takamaa
Graafikko - Juuso Leino

Toimihenkilöt 2020

Discord-vastaava - Teemu Esama
Pakka-arkistovastaava - Tuomo Jussila

Hallitus 2019

Puheenjohtaja - Lauri Peuhkurinen
Varapuheenjohtaja - Ilkka Westerlund
Rahastonhoitaja - Ville Takkinen
Sihteeri - Jukka Kiiski
Pelivastaava - Oscar Kivikoski
Korttivastaava - Lauri Koriseva
Tiedottaja - Jesse Takamaa
Graafikko - Juuso Leino

Toimihenkilöt 2019

Discord-vastaava - Teemu Esama
Pakka-arkistovastaava - Tuomo Jussila

Hallitus 2018

Puheenjohtaja - Lauri Peuhkurinen
Varapuheenjohtaja - Ilkka Westerlund
Rahastonhoitaja - Jukka Kiiski
Tiedottaja - Oscar Kivikoski

Toimihenkilöt 2018

Graafikko - Juuso Leino
IT-vastaava - Tomi Kumpulainen

Hallitus 2017

Puheenjohtaja - Lauri Peuhkurinen
Varapuheenjohtaja - Jukka Kiiski
Rahastonhoitaja - Kim Söderling
Tiedottaja - Ilkka Westerlund

Toimihenkilöt 2017

Graafikko - Juuso Leino
IT-vastaava - Tomi Kumpulainen

Hallitus 2016

Puheenjohtaja - Lauri Peuhkurinen
Varapuheenjohtaja - Jukka Kiiski
Rahastonhoitaja - Kim Söderling

Toimihenkilöt 2016

-