Hallitus 2022

Oscar Kivikoski

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja ohjaa hallituksen toimintaa. Hän valvoo yhdistyksen toiminnan lainmukaisuutta sekä jäsentenedunmukaisuutta.

Puheenjohtaja edustaa yhdistystä ja hoitaa suhteita yhdistyksestä ulospäin.

Juuso Leino

Varapuheenjohtaja

Sijaistaa hallituksen puheenjohtajaa tämän estyessä.

Jesse Takamaa

2. Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja sijaistaa hallituksen puheenjohtajaa tämän ja 1. varapuheenjohtajan estyessä.

Ville Takkinen

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja huolehtii yhdistyksen raha-asioista ja omaisuudesta. Hän on läheisesti mukana yhdistyksen varainkeruussa, sekä valvoo hyväksytyn talousarvion toteutumista.

Jaakko Sirén

Sihteeri

Sihteeri kirjoittaa ja arkistoi yhdistyksen pöytäkirjat ja ylläpitää jäsenrekisteriä. Sihteeri yhdessä rahastonhoitajan kanssa ylläpitää yhdistyksen kirjanpitoa.

Ilkka Westerlund

Tapahtumavastaava

Varmistaa yhdistyksen tapahtumien sujuvan järjestämisen sekä ohjaa paikallisia tapahtumavastaavia.

Aatu Veteläsuo

Korttivastaava

Korttivastaava hallitsee yhdistyksen kortteja ja hoitaa näiden myynnin sekä markkinoinnin.

Hänellä on myös yhteistilauksien järjestämisen päävastuu.

Eino Seikkula

Tiedottaja

Tiedottaja välittää hallituksen päätökset jäsenistön tietoon sekä tiedottaa tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Tiedottaja edistää ja ylläpitää yhdistyksen suhteita niin sisäisiin kuin ulkopuolisiin toimijoihin.

Mikael Mattila

Kansainvälisyysvastaava

Vetää kansainvälistä Duel Masters Reborn -yhteisöä ja edistää yhdistyksen kansainvälisiä suhteita.


Toimihenkilöt 2022

Tuomo Jussila

Pakka-arkistoija

Arkistovastaava pitää yllä yhdistyksen pakka-arkistoa, joka koostuu pääosin jäsenistön jakamista pakkakuvista.

Mikael Mattila

Tampereen tapahtumavastaava

Järjestää ja vastaa Tampereen tapahtumista.

Ville Ilmonen

Sisällöntuottaja

Tuottaa sisältöä yhdistykselle olennaisista asioista.

Kim Söderling

OCG-vastaava

Huolehtii OCG:n asemasta yhteisössämme.


Aikaisemmat toimikaudet

Hallitus 2021

Puheenjohtaja - Lauri Peuhkurinen
Varapuheenjohtaja - Ilkka Westerlund
Rahastonhoitaja - Ville Takkinen
Sihteeri - Jaakko Sirén
Pelivastaava - Oscar Kivikoski
Korttivastaava - Lauri Koriseva
Tiedottaja - Jesse Takamaa

Toimihenkilöt 2021

Discord-vastaava - Teemu Esama
Graafikko - Juuso Leino
Graafinen sisällöntuottaja - Aatu Veteläsuo
Arkistovastaava - Tuomo Jussila

Hallitus 2020

Puheenjohtaja - Lauri Peuhkurinen
Varapuheenjohtaja - Ilkka Westerlund
Rahastonhoitaja - Ville Takkinen
Sihteeri - Jaakko Sirén
Pelivastaava - Oscar Kivikoski
Korttivastaava - Lauri Koriseva
Tiedottaja - Jesse Takamaa
Graafikko - Juuso Leino

Toimihenkilöt 2020

Discord-vastaava - Teemu Esama
Arkistovastaava - Tuomo Jussila

Hallitus 2019

Puheenjohtaja - Lauri Peuhkurinen
Varapuheenjohtaja - Ilkka Westerlund
Rahastonhoitaja - Ville Takkinen
Sihteeri - Jukka Kiiski
Pelivastaava - Oscar Kivikoski
Korttivastaava - Lauri Koriseva
Tiedottaja - Jesse Takamaa
Graafikko - Juuso Leino

Toimihenkilöt 2019

Discord-vastaava - Teemu Esama
Arkistovastaava - Tuomo Jussila

Hallitus 2018

Puheenjohtaja - Lauri Peuhkurinen
Varapuheenjohtaja - Ilkka Westerlund
Rahastonhoitaja - Jukka Kiiski
Tiedottaja - Oscar Kivikoski

Toimihenkilöt 2018

Graafikko - Juuso Leino
IT-vastaava - Tomi Kumpulainen

Hallitus 2017

Puheenjohtaja - Lauri Peuhkurinen
Varapuheenjohtaja - Jukka Kiiski
Rahastonhoitaja - Kim Söderling
Tiedottaja - Ilkka Westerlund

Toimihenkilöt 2017

Graafikko - Juuso Leino
IT-vastaava - Tomi Kumpulainen

Hallitus 2016

Puheenjohtaja - Lauri Peuhkurinen
Varapuheenjohtaja - Jukka Kiiski
Rahastonhoitaja - Kim Söderling

Toimihenkilöt 2016

-